detfriaordetshus logga rgb

Det fria ordets hus

DET FRIA ORDETS HUS är en satsning för att värna det småländska litterära arvet, uppmärksamma den internationella rätten till yttrandefrihet samt att möjliggöra invånarnas egna uttryck. Huset verkar tillsammans med kommunala och regionala kulturaktörer, de litterära sällskapen och invånarna i Kronoberg. Det fria ordets hus är även samordnare i Växjö som fristad för förföljda författare.

Verksamheten som bedrivs i huset ska främja dialog, skrivande och debatt, samt knyta samman frågor om yttrandefrihet och regionens litterära arv med verksamheter i regionen. I Det fria ordets finns lokaler som upplåts åt möten och arrangemang för organisationer, enskilda eller förningar, samt skrivplatser åt skribenter och programgrupper.

Tillsammans med Det fria ordets hus arrangerar vi kulturfestivalens program på Huseby där Ebba Witt-Brattström och Femen gästar. Missa inte det!