image

Hemslöjden

Hemslöjd kan komma från Småland, materialet som man använder till hemslöjd kan också komma från Småland, men det kan lika gärna komma från andra delar av världen. Slöjd är universellt och hem är där man är, i ordet hemslöjd möts de båda begreppen.

HEMSLÖJDEN I SMÅLAND visar föremål som har sin koppling någonstans i världen. Det kan vara en småländsk exportvara som pinnstolen. Det kan också vara en stol som tillverkas av småländsk skog, i Småland och sedan slits och efter långvarigt användande får sitt slut i samma småländska skog. Det kan också vara en vante, där ullen kommer från Nya Zeeland, men vanten är stickad i Småland, för att sedan säljas i en butik i Japan.  Småland är en del av världen precis som den småländska hemslöjden!
Lördagen den 31 oktober kommer barn och unga få möjlighet att skapa tillsammans med Hemslöjden i Kronobergs län.